HomeAbout UsProductsHerb PharmacyConsultationsHerbs List /
Formulas List
Case HistoriesTestimonialsHealing Center

$15.00

Kidney Qi - Wu Zi Wan Plus Compound - 4 oz

More Information

$30.00

Kidney Qi - Wu Zi Wan Plus Compound - 8 oz

More Information

$15.00

Kidney Yin Support - Zuo Gui Jia Wei Tang - 4 oz

More Information

$30.00

Kidney Yin Support - Zuo Gui Jia Wei Tang - 8 oz

More Information

$15.00

Rehmannia Yang Tonic - Jin Gui Shen Qi Jia Wei Tang - 4 oz

More Information

$30.00

Rehmannia Yang Tonic - Jin Gui Shen Qi Jia Wei Tang - 8 oz

More Information

Out of stock

Rehmannia Yin Tonic - Liu Wei Di Huang Jia Wei Tang - 4 oz

More Information

$30.00

Rehmannia Yin Tonic - Liu Wei Di Huang Jia Wei Tang - 8 oz

More Information

$15.00

Saw Palmetto Plus Compund - 4 oz

More Information

$30.00

Saw Palmetto Plus Compund - 8 oz

More Information

$15.00

Urine Leak-Stop - 4 oz

More Information

$30.00

Urine Leak-Stop - 8 oz

More Information